UMHVERFISSTEFNA

Prentmet er með vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á góðum árangri í umhverfis­málum. Frá stofnun hefur Prentmet lagt sig fram við að minnka neikvæð umhverfisáhrif með skipulagðri endurvinnslu og öðrum áherslum sem styðja við umhverfisvernd. Svansvottun prentsmiðjunnar tryggir að Prentmet er í fremstu röð hvað varðar lágmörkun neikvæðra áhrifa á umhverfi og heilsu.

Prentsmiðjan vinnur skipulega að umhverfisstarfi m.a. varðandi efnisnotkun, sorpmeðhöndlun og pappírsnýtingu. Sérstakur lager er til staðar í prentsmiðjunni sem heldur utan um afskurð sem síðan er fullnýttur.

Stefna Prentmets í umhverfismálum er:

  • Að taka mið af gildandi stöðlum um umhverfismál við stjórn fyrirtækisins
  • Að nota eftir því sem unnt er umhverfisvæn efni
  • Að tæki sem notuð eru til framleiðslu taki sem minnsta orku
  • Að stuðla að fullnýtingu úrgangs sem fellur til við framleiðslu
  • Að halda skaðlegum efnum og úrgangi frá starfseminni
  • Að skapa góð skilyrði fyrir starfsfólk til að framfylgja umhverfismarkmiðum. Starfsfólk er upplýst um það meðal annars í Prentmetsskólanum
  • Að tryggja velferð starfsmanna og kappkosta að starfsumhverfi sé hreinlegt og heilsusamlegt
Svansvottun Prentmet ehf.

Eigendur Prentmet ehf. tóku við Svansvottun fyrir prenstmiðjuna

Svansvottun Prentmet ehf.

Ingibjörg Steinunn og Guðmundur Ragnar, eigendur Prentmets, með Svandísi Svavarsdóttur við svansvottun Prentmet

Svansvottun Prentmet ehf.

Örn Grétarsson prentsmiðjustjóri í útibúinu á Suðurlandi tekur við Svansvottun frá Svandísi Svavarsdóttur.

Svansvottun Prentmet ehf.

Starfsfólk Prentmet ehf. á Suðurlandi tekur við svansvottun útibúsins.